Kalkulator javnog duga

Izračunajte udio javnog duga u BDP-u. Provjerite vladine politike. Napravite svoj scenarij. Usporedite dug mjereno u robama ili uslugama.

Kalkulator javnog duga je rezultat suradnje stranaka FOKUS i Pametno. Ovaj alat omogućuje svakom građaninu RH da na jednostavan način izračuna koliki će biti udio javnog duga u BDP-u kao posljedica vladinih poteza u ovoj krizi. Veća razina javnog duga može za posljedicu imati i više kamate na zaduženje, kako državi, tako i poduzećima i građanima. U ovom kalkulatoru možete sami odabrati parametre poput pada BDP-a, pada proračunskih prihoda, visine poticajnih mjera za gospodarstvo te visine ušteda na rashodovnoj strani proračuna.

Primjeni na kalkulaciju: Početne postavke Izglasani proračun Prognoza MMF-a Mjere Vlade Mjere FOKUS i Pametno
01 Stopa rasta BDP-a

Promjena ukupne vrijednosti dobara i usluga koje će se proizvesti u Republici Hrvatskoj u 2020. u odnosu na 2019. godinu

Predviđanje MMF-a:

%
BDP u 2020. g.*
Pad BDP-a u odnosu na 2019. g.*
02 Promjena proračunskih prihoda države (u odnosu na 2019)

Procjena*:

* procjena se temelji na prosječnoj korelaciji između kretanja BDP-a i proračunskih prihoda u posljednje 4 godine

%
Promjena proračunskih prihoda u odnosu na planirane prihode 2019.*
Procijenjeni proračunski prihod u 2020.*
% proračunskih prihoda u udjelu BDP-a u 2020.*
03 Poticajne mjere

Sredstva namijenjena pomoći gospodarstvu umanjena za iznos bespovratnih sredstava iz EU-a za saniranje krize (nacionalna sredstva povećavaju deficit, a EU sredstva smanjuju).

HRK
Poticajne mjere u odnosu na BDP u 2020.*
04 Rezovi na rashodovnoj strani proračuna

Smanjenje rashoda državnog proračuna u odnosu na planirani rashod u proračunu za 2020. godinu.

Inicijalno planirani proračun je bio: , što je više nego planirani proračun u 2019. godini.

HRK
% promjene rashoda proračuna u odnosu na planirani za 2020.*
% promjene rashoda proračuna u odnosu na planirani za 2019.*
Plan proračuna za 2020.*
Udio proračuna u procijenjenom BDP-u za 2020.*
Promjena proračuna u odnosu na planirani za 2020.*
Promjena proračuna u odnosu na 2019.*

Napredne postavke rashodovne strane proračuna

Rashodi za zaposlene (bez obrazovanja) Imajte na umu da je dio rashoda realiziran u dosadašnjem dijelu godine. Zbog ovogodišnje promjene metodologije obrazovanje (8,4 mlrd. kn) je premješteno u dio "Pomoći".
HRK
Materijalni rashodi Imajte na umu da je dio rashoda realiziran u dosadašnjem dijelu godine.
HRK
Subvencije, pomoći i rashodi za zaposlene u obrazovanju Imajte na umu da je dio rashoda realiziran u dosadašnjem dijelu godine.
HRK
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Imajte na umu da je dio rashoda realiziran u dosadašnjem dijelu godine.
HRK
Ostali rashodi Imajte na umu da je dio rashoda realiziran u dosadašnjem dijelu godine.
HRK
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Imajte na umu da je dio rashoda realiziran u dosadašnjem dijelu godine.
HRK
Stavke koje se ne mogu rezati
Financijski rashodiNe postoji prostor za racionalizacije.

Grafički prikaz rashodovne strane proračuna

Pregled svih rezova proračunskih rashoda
Struktura rashoda planiranog proračuna (relativno)
Struktura rashoda nakon rezova

Kalkulator javnog duga

Odaberite prosječni rok i prosječnu kamatu novog duga Izračunaj
{{clMainKpi.val|applyFilter(clMainKpi.filter)}}
{{clMainKpi.label}} *
{{kpi.label}} *
{{kpi.val|applyFilter(kpi.filter)}}
* Pokazatelji su izračunati ovim kalkulatorom i pokazuju procijenjeno stanje na kraju 2020. g.
* Pokazatelji su izračunati ovim kalkulatorom i pokazuju procijenjeno stanje na kraju 2020. g.

{{kpisToRotate[kpisDisplayed].label}}

{{kpisToRotate[kpisDisplayed].label}} iznosi {{kpisToRotate[kpisDisplayed].prop|niceMoney}}, što je {{kpisToRotate[kpisDisplayed].prop|perSmt('population')|niceMoney}} po stanovniku te {{kpisToRotate[kpisDisplayed].prop|perSmt('homes')|niceMoney}} po domaćinstvu.

Kako bismo vam bolje dočarali tu ogromnu sumu novca, odlučili smo prikazati što bi taj iznos podrazumjevao kad bi ga preračunali u neke proizvode i usluge iz svakodnevnog života...

 • Jedinična cijena: {{c.ppi | niceMoney}}

  {{kpisToRotate[kpisDisplayed].prop|perSmt(c.presjek)|category(c.ppi,c.round)}}
  {{c.name}} prosječno po stanovniku prosječno po kućanstvu ukupno

U kalkulatoru iznad, različitim kombinacijama parametara možete vidjeti koje će biti posljedice vladinih politika na kretanje javnog duga, a možete provjeriti i prijedloge drugih stranaka ili ekonomskih analitičara. Ukoliko pak imate vlastitu viziju što bi trebalo mijenjati, sada imate alat kojim na jednostavan način možete to testirati.

Ukoliko želite ići malo “dublje” pa definirati uštede po stavkama državnog proračuna na drugoj razini, to je moguće klikom na izbornik “Napredno”. Taj dio je obogaćen i grafičkim prikazom ušteda gdje je za usporedbu dodan i prijedlog ušteda koje predlažu stranke FOKUS i Pametno za preostali dio godine.

Na kraju se nalaze rezultati vaše kalkulacije u obliku udjela javnog duga u BDP-u, ali i dodatnih rezultata poput izračuna ovogodišnjeg proračunskog deficita kao i porasta javnog duga u scenariju kojeg ste definirali. Kao bonus prilažemo i prikaz koliko se time kao država zadužujemo u odnosu na broj kućanstva, tj. primjere koliko bi nekih roba ili usluga prosječno kućanstvo za taj iznos moglo kupiti na razini godine.

Napomena: Ovaj kalkulator je pojednostavljeni izračun stoga su moguća određena odstupanja, no pojednostavljenje je napravljeno u svrhu jednostavnosti korištenja kalkulatora i razumijevanja rezultata. U svrhu pojednostavljenja prikaza, kretanje proračunih prihoda i rashoda je prikazano bez vladinih mjera i novog zaduženja. Vrijednost gospodarskih mjera i visina zaduženja se uzima u obzir prilikom izračuna konačnih rezultata.


Fokus | Sva prava pridržana
Postavke kolačića Web stranice FokusNaBitno.com koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, koristiti anonimizirane informacije u svrhu poboljšanja web stranica, te informirali korisnike vezano uz naše aktivnosti.
Napredne postavke kolačića Web stranice FokusNaBitno.com koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, koristiti anonimizirane informacije u svrhu poboljšanja web stranica, te informirali korisnike vezano uz naše aktivnosti. Kroz napredne postavke je moguće kvalitetnije urediti prefrencije.
 • Osnovni kolačići
 • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama (Google Analytics)
 • Analitika
 • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
 • Oglašavanje
 • Kolačići za prilagodbu oglašavanja programa i aktivnosti stranke
 • Društvene mreže
 • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža